UnivIS

Prof. Dr.-Ing. Robert Schober

  • Organisation: Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (EEI)
  • Abteilung: Lehrstuhl für Digitale Übertragung
  • E-Mail: robert.schober@fau.de