Jonscher, Markus

Dr.-Ing. Markus Jonscher

Geschäftsführer

Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (EEI)
Geschäftsstelle Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik

Raum: Raum 01.032
Cauerstraße 7
91058 Erlangen