UnivIS

Dr. J. Michael Fried, Akad. Dir.

  • Organisation: Department Mathematik
  • Abteilung: Lehrstuhl für Angewandte Mathematik (Wissenschaftliches Rechnen) (Prof. Dr. Bänsch)
  • Telefonnummer: +49 9131 85-67196
  • E-Mail: fried@math.fau.de